สถิติการส่งข้อมูลระบาดวิทยา

----------------------------------------------------------
อำเภอ :     เลือกช่วงวันที่ : คลิ๊กเลือกวันที่    ถึงวันที่ : คลิ๊กเลือกวันที่   
อำเภอ สถานบริการ วันที่ส่ง จำนวนไฟล์ ส่งไป ชื่อไฟล์
บ้านหมี่ 060701 : รพ.สต.หินปัก 23/01/2018 14:10:56 1 ศูนย์ระบาดอำเภอ 0607011661012314105664.ZIP
บ้านหมี่ 061501 : รพ.สต.ชอนม่วง 23/01/2018 11:50:17 1 ศูนย์ระบาดอำเภอ 0615011661012311501716.ZIP
บ้านหมี่ 061801 : รพ.สต.มหาสอน 23/01/2018 10:44:28 1 ศูนย์ระบาดอำเภอ 0618011661012310442860.ZIP
บ้านหมี่ 060501 : รพ.สต.บ้านชี 23/01/2018 10:25:54,23/01/2018 10:25:39 2 ศูนย์ระบาดอำเภอ 0605011661012310255392.ZIP ,0605011661012310253896.ZIP
บ้านหมี่ 060501 : รพ.สต.บ้านชี 22/01/2018 16:01:00 1 ศูนย์ระบาดอำเภอ 0605011661012216005983.ZIP
บ้านหมี่ 061301 : รพ.สต.บางขาม 22/01/2018 13:19:40 1 ศูนย์ระบาดอำเภอ 0613011661012213194057.ZIP
บ้านหมี่ 061920 : รพ.บ้านหมี่ 22/01/2018 10:12:41 1 สสจ. 0619201661012210123664.ZIP
บ้านหมี่ 060101 : รพ.สต.ไผ่ใหญ่ 19/01/2018 16:38:30 1 ศูนย์ระบาดอำเภอ 0601011661011916383078.ZIP
บ้านหมี่ 060701 : รพ.สต.หินปัก 19/01/2018 15:16:12 1 ศูนย์ระบาดอำเภอ 0607011661011915161255.ZIP
บ้านหมี่ 061301 : รพ.สต.บางขาม 19/01/2018 11:03:22 1 ศูนย์ระบาดอำเภอ 0613011661011911032237.ZIP
บ้านหมี่ 061301 : รพ.สต.บางขาม 18/01/2018 15:17:19 1 ศูนย์ระบาดอำเภอ 0613011661011815171904.ZIP
บ้านหมี่ 060502 : รพ.สต.เกริ่นกฐิน 18/01/2018 12:54:46 1 ศูนย์ระบาดอำเภอ 0605021661011812544672.ZIP
บ้านหมี่ 060601 : รพ.สต.พุคา 18/01/2018 11:35:11 1 ศูนย์ระบาดอำเภอ 0606011661011811351146.ZIP
บ้านหมี่ 061920 : รพ.บ้านหมี่ 18/01/2018 10:23:15 1 สสจ. 0619201661011810231501.ZIP
บ้านหมี่ 062201 : รพ.สต.สนามแจง 18/01/2018 10:13:00 1 ศูนย์ระบาดอำเภอ 0622011661011810130005.ZIP
บ้านหมี่ 060101 : รพ.สต.ไผ่ใหญ่ 17/01/2018 14:57:00,17/01/2018 15:01:15 2 ศูนย์ระบาดอำเภอ 0601011661011714570042.ZIP ,0601011661011715011512.ZIP
บ้านหมี่ 060801 : รพ.สต.บาง พึ่ง 1 17/01/2018 14:44:44 1 ศูนย์ระบาดอำเภอ 0608011661011714444415.ZIP
บ้านหมี่ 060502 : รพ.สต.เกริ่นกฐิน 17/01/2018 13:55:35 1 ศูนย์ระบาดอำเภอ 0605021661011713553581.ZIP
บ้านหมี่ 061301 : รพ.สต.บางขาม 17/01/2018 11:23:07 1 ศูนย์ระบาดอำเภอ 0613011661011711230731.ZIP
บ้านหมี่ 061101 : รพ.สต.หนองเต่า 17/01/2018 09:20:52,17/01/2018 09:20:46,17/01/2018 09:20:40,17/01/2018 09:20:33,17/01/2018 09:20:28 5 สถานบริการ 0611011661011709205230.ZIP ,0611011661011709204625.ZIP ,0611011661011709204089.ZIP ,0611011661011709203352.ZIP ,0611011661011709202786.ZIP
บ้านหมี่ 060401 : รพ.สต.ดงพลับ 16/01/2018 15:50:33 1 ศูนย์ระบาดอำเภอ 0604011661011615503308.ZIP
บ้านหมี่ 061001 : รพ.สต.บางกะพี้ 16/01/2018 08:59:41 1 ศูนย์ระบาดอำเภอ 0610011661011608594174.ZIP
บ้านหมี่ 061301 : รพ.สต.บางขาม 16/01/2018 08:55:28 1 ศูนย์ระบาดอำเภอ 0613011661011608552802.ZIP
บ้านหมี่ 060101 : รพ.สต.ไผ่ใหญ่ 15/01/2018 15:58:07 1 ศูนย์ระบาดอำเภอ 0601011661011515580773.ZIP
บ้านหมี่ 061102 : รพ.สต.บ้านลาดโคก 15/01/2018 14:35:06,15/01/2018 14:23:33 2 สสจ. 0611021661011514350637.ZIP ,0611021661011514233288.ZIP
บ้านหมี่ 060501 : รพ.สต.บ้านชี 15/01/2018 14:32:09 1 ศูนย์ระบาดอำเภอ 0605011661011514320110.ZIP
บ้านหมี่ 061301 : รพ.สต.บางขาม 15/01/2018 10:56:38 1 สสจ. 0613011661011510563847.ZIP
บ้านหมี่ 061920 : รพ.บ้านหมี่ 15/01/2018 10:28:21 1 สสจ. 0619201661011510281490.ZIP
บ้านหมี่ 060502 : รพ.สต.เกริ่นกฐิน 14/01/2018 10:03:27 1 ศูนย์ระบาดอำเภอ 0605021661011410032697.ZIP
บ้านหมี่ 061601 : รพ.สต.หนองกระเบี 12/01/2018 15:40:08 1 ศูนย์ระบาดอำเภอ 0616011661011215400833.ZIP
บ้านหมี่ 062101 : รพ.สต.หนองเมือง 12/01/2018 14:14:14 1 ศูนย์ระบาดอำเภอ 0621011661011214141481.ZIP
บ้านหมี่ 061301 : รพ.สต.บางขาม 12/01/2018 12:36:54 1 สสจ. 0613011661011212365432.ZIP
บ้านหมี่ 061601 : รพ.สต.หนองกระเบี 11/01/2018 10:40:58 1 สสจ. 0616011661011110405863.ZIP
บ้านหมี่ 062201 : รพ.สต.สนามแจง 10/01/2018 15:58:44,10/01/2018 15:58:36 2 ศูนย์ระบาดอำเภอ 0622011661011015584466.ZIP ,0622011661011015583604.ZIP
บ้านหมี่ 061920 : รพ.บ้านหมี่ 10/01/2018 10:19:46 1 สสจ. 0619201661011010194210.ZIP
บ้านหมี่ 061501 : รพ.สต.ชอนม่วง 08/01/2018 13:33:50 1 ศูนย์ระบาดอำเภอ 0615011661010813335061.ZIP
บ้านหมี่ 060601 : รพ.สต.พุคา 08/01/2018 11:55:29 1 ศูนย์ระบาดอำเภอ 0606011661010811552918.ZIP
บ้านหมี่ 060901 : รพ.สต.หนองทรายขาว 07/01/2018 11:21:31 1 ศูนย์ระบาดอำเภอ 0609011661010711213152.ZIP
บ้านหมี่ 060401 : รพ.สต.ดงพลับ 05/01/2018 17:36:46 1 ศูนย์ระบาดอำเภอ 0604011661010517364645.ZIP
บ้านหมี่ 060301 : รพ.สต.บ้านกล้วย 04/01/2018 15:21:12 1 ศูนย์ระบาดอำเภอ 0603011661010415211278.ZIP
บ้านหมี่ 061501 : รพ.สต.ชอนม่วง 04/01/2018 11:37:31 1 ศูนย์ระบาดอำเภอ 0615011661010411373110.ZIP
บ้านหมี่ 060701 : รพ.สต.หินปัก 04/01/2018 11:06:35 1 ศูนย์ระบาดอำเภอ 0607011661010411063523.ZIP
บ้านหมี่ 061801 : รพ.สต.มหาสอน 03/01/2018 16:34:26 1 ศูนย์ระบาดอำเภอ 0618011661010316342629.ZIP
บ้านหมี่ 061920 : รพ.บ้านหมี่ 03/01/2018 10:13:22,03/01/2018 09:48:58 2 สสจ. 0619201661010310131794.ZIP ,0619201661010309485835.ZIP
บ้านหมี่ 060502 : รพ.สต.เกริ่นกฐิน 03/01/2018 10:08:22 1 ศูนย์ระบาดอำเภอ 0605021661010310082263.ZIP